به ریاست فرماندار یزد برگزار شد

دویست و نود و نهمین شورای آموزش پرورش شهرستان یزد برگزار شد.

برنامه ریزی بمنظور تکریم مقام معلم و برگزاری امتحانات نهایی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مهمترین دستور کارهای این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرماندار یزد صبح امروز ۲۹۹مین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد به ریاست سیدمحمدرضا مدرسی فرماندار و با حضور عزیزالله سیفی رییس شورای اسلامی شهر یزد و سایر اعضا برگزار شد.

تکریم مقام معلم و برگزاری امتحانات نهایی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مهمترین دستور کارهای این نشست بود.