به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار یزد

دومین نشست تبیینی اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران) برگزار شد.

جوانی جمعیت، ترویج فرزند آوری و چگونگی اجرای طرح فتحان(فرزندان تحول آفرین ایران) مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، پیش از ظهر امروز دومین نشست تبیینی اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران) به ریاست اکبری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، و با حضور دستیار مردمی سازی فرماندار  و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جوانی جمعیت، ترویج فرزند آوری و چگونگی اجرای طرح فتحان(فرزندان تحول آفرین ایران) مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.