به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

دومین جلسه کمیته روشنایی شهرستان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد ، صبح امروز دومین جلسه کمیته روشنایی شهرستان یزد به ریاست "فرزین خادمی"  سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور سایر اعضا در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

اولویت بندی و تدوین برنامه زمانی برای ساماندهی

رفع نواقص روشنایی موجود

جابجایی و احداث شبکه های روشنایی جدید

مهم ترین دستور کارهای این جلسه بود.