به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

دومین جلسه شورای مسکن شهرستان یزد برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد صبح امروز دومین جلسه شورای مسکن شهرستان یزد در سال۱۴۰۳ با دستور بررسی مشکلات مسکن کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و کارگری(شحنه) به ریاست "فرزین خادمی" و با حضور نمایندگان سایر دستگاه های عضو شورا در محل سایت اجرای پروژه برگزار شد.