فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی با بیان اینکه کمیته ا مداد امام خمینی (ره) از ابتدای تأسیس تا کنون وظایف سنگینی را بر دوش داشته است افزود: بدون شک حفظ عزت نفس و کرامت انسانی مددجویان از وظایف اصلی این کمیته می باشد.

فرماندار با اشاره به اینکه رویکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت توانمند سازی مددجویان می باشد اظهار داشت : باید به سمتی حرکت کرد که هر روز شاهد کاهش آمار مددجویان بوده تا بتوانیم از ظرفیتها و پتانسیلهای بی شمار این نهاد در بخش های دیگر جامعه استفاده نماییم.

وی با تأکید به اینکه واگذاری امور به خود مردم همیشه تأثیرگذار بوده و نتایج خوبی را به دنبال داشته است گفت: کمیته امداد می تواند از طریق واگذاری برخی امور به انجمن ها ، هیأت های مذهبی ، سمنها و ... بیش از گذشته در این مسیر قدم بردارد.

شاکری شمسی در ادامه ضمن اعلام اینکه  مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها از 20 فروردین ماه آغاز خواهد شد خاطر نشان کرد: در این دوره دولت مصمم است تا در آمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را صرف توسعه و رونق بخشهایی اعم از حمل و نقل عمومی ، بیمه سلامت و تأمین اجتماعی نماید.

در این دیدار کوکب رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان یزد با بیان عملکرد کمیته امداد در سال 92 اعلام کرد: بحمد ا... با فراهم نمودن همه امکانات و زیر ساختهای لازم از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه ثبت نام براساس جدول زمانبدی اعلام شده از متقاضیان دریافت یارانه نقدی انجام خواهد شد.