به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار یزد

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزد برگزار شد

این نشست با هدف برنامه ریزی  بیست و پنجمین سال برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی می باشد که همزمان با سراسر کشور در روز چهارشنبه 8 آذرماه در مدارس شهرستان یزد نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان یزد  به ریاست عباس رحمانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار یزد با حضور اعضای ستاد پیشگیری از بحران شهرستان یزد در محل سالن ولایت فرمانداری تشکیل شد .

ایجاد آمادگی و هماهنگی بین دستگاه ها برای بارندگی های احتمالی و برگزاری مانور زلزله در مدارس شهرستان از مهمترین دستور کارهای این نشست بود

گفتنی است25  مدرسه و یک دبیرستان در سطح شهرستان یزد برای مانور زلزله و ایمنی 8 آذرماه انتخاب شده اند.