پیرو هشدار سطح نارنجی اداره هواشناسی استان

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد پیرو هشدار سطح نارنجی اداره هواشناسی استان مبنی بر تشدیدفعالیت بارشی و جهت بررسی میزان آمادگی دستگاه ها، نشست مدیریت بحران فرمانداری یزد به ریاست "فرزین خادمی" معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور سایر اعضا در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

هماهنگی بین دستگاه های عضو، اعلام آمادگی و ارائه گزارش توسط نمایندگان سازمان سیما و منظر شهرداری، راهداری و حمل نقل جاده ای از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بر اطلاع رسانی هشدار سطح نارنجی توسط  اداره جهادکشاورزی به گلخانه داران و دامداران شهرستان برای آمادگی و مقابله با خسارات ناشی از فعالیت سامانه بارشی  تأکید شد.