به ریاست معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار یزد

جلسه ساماندهی واحدهای ضایعاتی برگزار شد.

تاکید بر تسریع در انتقال واحدهای ضایعاتی و برخورد قانونی با واحدهای غیرمجاز  مهمترین دستور کار این جلسه بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد پیش از ظهر امروز در جلسه ای به ریاست ابوالفضل اکبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، که با حضور نمایندگان تعدادی از دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی، در محل فرمانداری یزد برگزار شد. بر لزوم انتقال واحدهای ضایعاتی به بیرون از شهر و برخورد قانونی با واحدهای غیرمجاز تاکید شد