به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

جلسه بررسی و ساماندهی رودخانه شیر روستای محمدآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، به ریاست " فرزین خادمی " سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط ، نشست ساماندهی رودخانه شیر محمدآباد برگزار شد.