توضیح و جوابیه روابط عمومی فرمانداری یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد

بعد از اعلام وصول شکایت مردمی به مرکز بهداشت مبنی بر مشاهده موادمخدر(ناس) به گفته شاکی در یک قرص نان سنگک، با قید فوریت پیگیری ها از طرف مرکز بهداشت شروع شد، ضمن حضور در واحد نانوایی مذکور و بررسی موارد بهداشتی و دیگر موضوعات مرتبط با هماهنگی معاون محترم دادستان و در نظر گرفتن جمیع جهات دستور پلمپ و برخورد جدی با این واحد متخلف انجام شد. ضمن تشکر از شهروند مطالبه گر و مسئولیت شناس امیدواریم دیگر شاهد این چنین موضوعات در واحدهای صنفی که با اغذیه مردم ارتباط دارند نباشیم ضمنا شماره تماس های 3127 جهادکشاورزی، آماده دریافت گزارشات مردمی شهروندان گرامی می باشد.