به ریاست فرماندار یزد

بیست و هفتمین نشست شورای مسکن شهرستان یزد در محل پروژه ۱۶۰ واحدی آزادشهر برگزار شد

در این جلسه بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تاکید شد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد بیست و هفتمین نشست شورای مسکن شهرستان یزد به ریاست فرماندار یزد برگزار شد.

بررسی آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی شهرستان و پیگیری مصوبات جلسات گذشته شورای مسکن شهرستان و استان از مهمترین دستور کارهای این نشست بود.