به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

اولین کارگروه مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد اولین کارگروه مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری شهرستان یزد با حضور فرزین خادمی ، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزدو سایر اعضای کار گروه در محل سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.

بررسی دستورالعمل های ابلاغی و ارزیابی چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز شهرستان یزد همچنین صدور احکام اعضا ، مهمترین دستور کارهای این نشست بود.