به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

اولین جلسه شورای مسکن سال 1403 برگزار شد.

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد پیش از ظهر امروز اولین جلسه شورای مسکن شهرستان یزد در سال ۱۴۰۳به ریاست "فرزین خادمی" معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور سایر نمایندگان دستگاه های عضو  برگزار شد.

بررسی سایت های جدید پردیس گلستان و پردیس زندگی ۲

پیگیری مصوبات جلسات گذشته شورای مسکن شهرستان و استان

بررسی پروژه های نهضت ملی مسکن

و بررسی مشکلات تامین زیرساخت مورد نیاز مسکن مددجویان بهزیستی(شحنه) مهم ترین دستور کارهای این جلسه بود.