فرماندار يزد:

ارتقای کیفیت زندگی شهری اولویت مهم ستاد بازآفرینی شهری است

فرماندار يزد گفت: ستاد بازآفريني پايدار شهري با دو رويكرد اجتماعي، فرهنگي و سلامت و احياء، بازسازي و نوسازي به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهری در مناطق مورد هدف است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان يزد با حضور فرماندار، شهردار يزد، معاونين فرمانداري و ساير اعضاء تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه با بيان اينكه برخي موارد مربوط به ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان يزد در جلسات ستاد استاني مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است افزود: هدف اصلی همکاری اين ستاد برقراري تعامل بين بخشي و هم افزایی تمام دستگاه های عضو در محدوده ها و بافت های نامتجانس شهری که امروزه به عنوان چالش مدیریتی مطرح است.

فرماندار يزد با اعلام اينكه دبيري ستاد در سطح شهرستان بر عهده شهرداري يزد مي باشد اظهار داشت: دستگاه های عضو بايد از ظرفیت و پتانسیل خود در جهت رسیدن به اهداف ستاد شهرستانی با دبیر و دبیرخانه ستاد همکاری نمایند و در هر جلسه به صورت منظم و با تدوین برنامه های کارشناسی شده متناسب با اهداف و وظایف سازمان خود پيشنهادات خود را ارائه نمايند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اشاره به وظايف اين ستاد در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و سلامت و احياء، بازسازي و نوسازي اضافه كرد: با توجه به سند ملی بازآفرینی و سطوح مداخله در سطح ملی و استانی و شهرستانی و محلی می بایست جلسات ستاد به صورت مرتبط و با برنامه براي ساماندهی و توانمندسازی تشکیل شود.

وي تصريح كرد: دستگاه هاي عضو ستاد بايد با اولويت بندي با توجه به شرح وظايف طرح ها و برنامه هاي خود را به ستاد اعلام نمايند تا با پيگيري در جلسات استاني و ملي بتوانيم اعتبارات مناسبي براي اجراي آنها جذب كنيم.

فرماندار يزد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در راستاي پيشبرد اهداف ستاد بازآفريني پايداري شهري شهرستان تأكيد كرد و افزود: باید برای تحقق برنامه ها از ظرفیت های بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد و از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

سالاري در پايان بر همكاري مردم با دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه تأكيد كرد و  ابراز داشت: به همين منظور بايد سياست هاي تشويقي از جانب ادارات و نهادهاي اجرايي مسئول در اين خصوص نيز در نظر گرفته شود.