فرماندار يزد:

آگاه سازي خانواده ها در هدايت تحصيلي دانش آموزان تأثيرگذار است

فرماندار يزد گفت: آگاه سازي خانواده ها در موضوع هدايت تحصيلي از مهمترين رويكردهايي است كه آموزش و پرورش بايد با استفاده از ظرفيت صدا و سيما و خبرنگاران به دنبال آن باشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد با دستور كار بررسي روند هدايت تحصيلي دانش آموزان تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در ابتداي اين جلسه با بيان اينكه در سال هاي گذشته جلسات متعددي در زمينه هدايت تحصيلي دانش آموزان در شهرستان برگزار شده و مصوبات خوبي داشته و بايد اجرايي شود گفت: هدايت تحصيلي نوعي برنامه ريزي براي دانش آموزان است، بدين معني كه با به كارگيري مناسب منابع مادي و معنوي بتوانيم به اهداف تعيين شده در نظام آموزش و پرورش برسيم.

فرماندار يزد با بيان اينكه دانش آموزان و خانواده هاي آنان را نسبت به موضوع هدايت تحصيلي بايد آگاه سازيم افزود: استان يزد به دليل اينكه به عنوان يكي از قطب هاي بهداشت و درمان است بيشتر دانش آموزان و خانواده هاي آنان به دنبال ادامه تحصيل در رشته علوم تجربي هستند در حالي كه بايد نسبت به معرفي زمينه هاي انتقال در ساير رشته ها را نيز به اطلاع مردم رساند.

وي بر تقويت فرهنگ كار در بين دانش آموزان در مدارس تأكيد كرد و خاطرنشان ساخت: كارشناسان و مشاوران آموزش و پرورش بايد برنامه هدايت تحصيلي دانش آموزان را بر پايه اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز توسعه استان و شهرستان و آمايش به پيش ببرند.

سالاري به نقش مهم هدايت تحصيلي در آينده دانش آموزان و توسعه شهرستان اشاره كرد و افزود: بايد با تعامل و همكاري صدا و سيما و آموزش و پرورش اهميت نقش هدايت تحصيلي و رشته هاي مورد نياز اطلاع رساني شود.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد خواستار اجراي طرح تحقيقاتي و پژوهشي براي هدايت تحصيلي دانش آموزان شد و تصريح كرد: اعتقاد داريم فرهنگيان در حوزه هاي مختلف صاحب نظر هستند كه قطعاً در اين موضوع كه كاملاً يك موضوع تخصصي است مي توانند با نظرات خود ضمن شناسايي آسيب ها، مشكلات روند هدايت تحصيلي را براي سالهاي متمادي مرتفع نمايند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان با اعلام شرايط و ضوابط اعتبارات براي آموزش و پرورش افزود: در سالجاري با توجه به گزارش كارشناسان بايد تكميل و تجهيز هنرستان ها در اولويت كاري نواحي قرار گيرد.

فرماندار يزد در پايان با تأكيد بر استفاده از ظرفيت خيرين در به روز نمودن هنرستان ها اظهار داشت: به منظور ارتقاي سطح علمي و آموزشي هنرستان ها و اخذ اعتبارات ملي با هماهنگي شوراي آموزش و پرورش استان مكاتبه اي با وزارتخانه بايد صورت گيرد.

تأسيس هنرمندان نمونه در مركز استان، عدم اخذ مشاوره هدايت تحصيلي از خانواده ها، برگزاري نشست با خبرنگاران به منظور ارائه اطلاعات مورد نظر در خصوص اجراي طرح هدايت تحصيلي، برگزاري جلساتي با صدا و سيما به منظور طرح مباحث مهم و تأثيرگذار هدايت تحصيلي در رسانه ملي از مهمترين مصوبات اين جلسه بود.