آخرین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال 1402 برگزار شد.

بررسی و تشریح طرح جامع نوروزی برخورد با خرده فروشان، ساماندهی معتادان متجاهر و اقدامات پیشگیرانه مهمترین دستور کار این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد پیش از هر امروز آخرین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال ۱۴۰۲ با هدف بررسی و تشریح طرح جامع نوروزی برخورد با خرده فروشان، ساماندهی معتادان متجاهر و اقدامات پیشگیرانه در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.