فرماندار يزد مطرح كرد؛

شوراهاي اسلامي براساس وظايف قانوني خود عمل كنند

فرماندار يزد با بيان اينكه شوراهاي اسلامي روستا بايد به شرح وظايفي كه در قانون براي آنها مشخص شده اند، بپردازند گفت: برخي از افراد به دنبال حاشيه سازي هستند و قصد دارند با اين كار اعضاي شورا را در رسيدن به برنامه ها و اهداف خود دور سازند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در جمع روسا و اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي بخش زارچ با تقدير از اقدامات شوراهاي اسلامي روستاي بخش زارچ اظهار داشت: تلاش هايي كه در راستاي عمران و آباداني روستاهاي برداشته مي شود خالصانه بود و قطعاً در ديدگاه مردم نيز كارهاي ارزشمندي خواهد بود.

فرماندار يزد با اشاره به كاهش قابل توجه اعتبارات عمراني در سال 94 افزود: با همكاري و برنامه ريزي هاي انجام شده و تعامل صورت گرفته با ساير ادارات برخي از پروژه هايي كه چندين سال پيگيري نشده بود مانند راه روستايي چرخاب، جاده دربيد و طامهر و ... به نتيجه مطلوب رسيد.

وي اضافه كرد: از هفته هاي آينده كارگروه توسعه عمران روستايي در شهرستان يزد برای بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش زارچ تشكيل مي شود تا با حضور مديران و روساي ادارات و نهادها عمده مسائل و مشكلات روستاهاي شهرستان حل و فصل شود.

" شاكري شمسي " در ادامه با بيان اينكه شوراهاي اسلامي روستا بايد به شرح وظايفي كه در قانون براي آنها مشخص شده اند، بپردازند گفت: برخي از افراد به دنبال حاشيه سازي هستند و قصد دارند با اين كار اعضاي شورا را در رسيدن به برنامه ها و اهداف خود دور سازند.

فرماندار يزد خاطرنشان كرد: اگر اختلاف نظر و برداشت از موضوعی در ميان اعضاي شورا منجر به پيشرفت شود مطلوب است، چرا كه نظرات مختلفي در رابطه با يك موضوع مطرح و پس از بحث و بررسي بهترين آن انتخاب مي شود.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان بر تقويت فضاي وحدت و همدلي در ميان اعضاي شوراي اسلامي روستا نيز تأكيد كرد و اظهار داشت: مصوبات شورا پس از تأييد بايد با حمايت همه جانبه تمامي اعضاء اجرايي شود.

" شاكري شمسي " تعامل و همفكري با ساير دستگاه هاي اجرايي را در پيشبرد اهداف مهم و تأثيرگذار دانست و تصريح كرد: اگر بین شورای اسلامی روستا، بخشداري و سایر دستگاه ها وحدت، یگانگی ، همفکری و تعامل وجود داشته باشد، موفقیت در اجرای طرح ها و پروژه ها بیشتر و در نهایت رضایت مردم را در برخواهد داشت

وي خاطرنشان كرد: مردم خواستار تحقق وعده های انتخاباتی اعضای شورای اسلامی روستا هستند و از این رو توقع دارند اقدامات جدیدی در بحث مدیریت روستا اتفاق بیفتد.

فرماندار يزد خواستار فراهم نمودن زمينه براي حضور بخش غيردولتي در پروژه ها روستايي شد و ابراز داشت: مسئولين بايد با تسهيل و تسريع كارها و درخواست ها و حفظ احترام به خيرين و بخش خصوصي زمينه حضور فعال تر اين بخش را در پروژه هاي مختلف فراهم آورند.

" شاكري شمسي " همچنين با اشاره به نامگذاري سال 95 به عنوان " سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل " گفت: افزايش توليدات و اتكا به ظرفيت هاي موجود روستا و اجراي پروژه هايي با كمترين هزينه با بيشترين بهره وري و بازدهی از جمله مهمترين راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در روستاها است.

فرماندار يزد در پايان بر پيگيري و رصد مسائل فرهنگي روستاها نيز تأكيد كرد و افزود: هویت هر فردي ريشه در فرهنگ دارد و پشتوانه حركت رو به جلوي جوانان امروز فرهنگ آنان است كه اگر اين امر به خوبي در جامعه نهادينه شود، شخصيت جوانان با مشكلات روبرو نمي شود.