گزارش تصويري اولين روز ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر

اولين روز ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر در فرمانداري يزد برگزار شد. در اين روز «محمدعلي طالبي» رئيس ستاد انتخابات استان با حضور در فرمانداري يزد از روند ثبت نام در ستاد انتخابات شهرستان يزد بازديد كرد.