فرماندار يزد:

سيفي در پيام خود آورده است : روز خبرنگار یادآور اراده عمل مجاهدانه مردان و زنانی است که برای بازگویی حقیقت و بازتاباندن واقعیت، پرچم رسالت بزرگ اطلاع رسانی را بر دوش گرفته و چراغ راه جامعه خویش گشته اند که در پیشاپش این سلسله راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی، مجاهدانی هستند که در نگارش خبر از خون خویش مایه گذاشتند و در آسمان بلند شهادت و ایثار نام خویش را جاودانه ساختند.

وی در ادامه این پیام تصریح کرده است: با تبريك اين روز بزرگ به خبرنگاران استان از زحمات بي وقفه و موثر آنها در زمينه نشر اخبار و اطلاعات قدرداني و از مديران ادارات و نهادها در خواست كرد در جهت اطلاع رساني به موقع با خبرگاران همكاري هاي لازم بعمل آيد.

 سيفي در پايان به روان پاک شهیدان و جان باختگان خانواده بزرگ اطلاع رسانی بخصوص شهيد محمود صارمي كه در مسیر تحقق آرمان های اسلامی و میهن عزيز خويش ، آموزگار مکتب فدا و آگاهی شدند را گرامي داشت و برای خبرنگاران متعهد و کوشای ايران اسلامي ، سلامتی، توفیق ،آگاهي  و سرشار از صداقت را از درگاه حضرت حق مسئلت كرد.