به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در جمع خانواده هاي جانبازان علي اكبرزاده و عليرضا ريكازاده گفت: جانبازان سند حقانیت و مظلومیت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند که با از دست دادن عضوي از اعضاي بدن خود از کیان ايران اسلامي و آرمانهاي بلند امام راحل و انقلاب اسلامي صیانت و پاسداري کردند.

فرماندار يزد با بیان اینکه صبر و استقامت جانبازان و خانواده هاي آنان ستودني بوده و بايد همگان به اين ايثار و فداکاري اداي احترام بگذارند اظهار داشت: رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس با کمترين امکانات در برابر دشمنان تا بیخ دندان مسلح مبارزه کردند.

شاكري شمسي خاطر نشان كرد: ملت قهرمان ايران اسلامي با تقديم عزيزترين فرزندان خود زمینه اقتدار و اعتلاي کشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي را به وجود آوردند و ضرورت دارد ارزش هايي همچون ايثار و شهادت با برنامه ريزي هاي منسجم فرهنگي و مناسب به نسل جوان امروزي انتقال يابد.