به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد بنابر گزارش مديریت برق شهرستان، 22 پروژه در حوزه برق رساني با اعتباري بالغ بر 157 هزار ميليون ريال در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان يزد به بهره برداري خواهد رسيد.

 

 

پروژه هاي قابل افتتاح شركت توزيع نيروي برق در سطح شهرستان يزد طي هفته دولت

رديف

محل اجرا

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار

تاريخ شروع پروژه

1

يزد

احداث شبكه و نصب ترانس جهت متقاضیان پوششی شهری

27684

92/12/01

2

 شحنه/چرخاب/اله آباد/محمودي

احداث شبكه فشارمتوسط و ترانس ورينگ روستا

972

92/9/5

3

اكرم اباد/عسكريه/فهرج/خويدك

احداث شبکه پوششی جهت متقاضيان روستايي

1315

92/12/20

4

يزد

پروژه تبديل شبكه سيمي به کابل خودنگهدار

47814

92/12/20

5

يزد/زارچ و شاهديه

تعويض تير مناطق مختلف امور يك و زارچ وشاهديه

3953

92/09/04

6

يزد

رينگ ورزشگاه محمود آباد و باغ ملي

1155

92/12/15

7

 محمودي/اله آباد

پروژه تبديل شبكه سيمي به كابل خودنگهدار

3421

92/9/5

8

اكرم اباد/ عسكريه/ اكرميه/ فهرج

پروژه تبديل شبكه سيمي به كابل خودنگهدار

20780

92/12/20

9

يزد

تامين روشنايي بلوار فضيلت

743

93/04/20

10

يزد

تامين روشنايي سه راه حكيميان

428

93/01/15

11

يزد

تامين روشنايي زيرگذر ميدان ابوالفضل

489

93/01/16

12

يزد

تامين روشنايي و نصب چراغ مناطق مختلف

503

93/04/10

13

شحنه/محمودي/اله آباد/چرخاب

اصلاح وتوسعه شبكه روشنايي روستاها

596

92/9/5

14

اكرم آباد/ اكرميه عسكريه

تامين روشنايي مناطق مختلف

180

93/04/10

15

يزد

برقرساني به مسكن مهر نيارش گستر

326

92/11/25

16

يزد

برقرساني به سايت فاطميه(مسكن مهر فولاد)

700

93/04/1

17

يزد

برقرساني به مسكن مهر(ارغوان-طزنجيها-آريا پي برج)

1660

93/04/01

18

زارچ

برقرسانی به روستای طامهر( فاز يك تا چهار و فاز تبديلي تك سيم به سه سيم )

11026

92/8/5

19

يزد

نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك منازل مسكوني

4537.5

92/11/15

20

يزد

نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك مساجد و واحدهاي زيارتي

4950

92/11/15

21

يزد/زارچ و شاهديه

نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك مدارس و واحدهاي آموزشي

23100

92/11/15

22

يزد

نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك واحدهاي اداري

825

92/11/15