مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد در سال 1368 در شهر یزد به همت و پیگیری جمعی از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد و بدنبال ارائه طرح تحقيقاتي بررسي ميزان موفقیت لقاح خارج رحمي در زوجهاي نابارور و تلاش در جهت برگزاري كنگره هاي علمي در اين باره تاسيس گردید.هدف از شکل گیری چنین مرکزی در ابتدای امر پایه گذاری تکنولوزی برتر در درمان ناباروری در کشور برای اولین بار، فراهم آوردن امكانات لازم جهت توسعه این دانش در استان و کشور و درمان زوجین ناباروری بود که برای درمان مجبور به مسافرت به کشورهای اروپایی بودند. به طوریکه در حال حاضر سالیانه بالغ بر 7500 زوج جهت درمان ناباروری به این مرکز مراجعه می کنند. این مرکز در پايان سال 1379 از طریق معاونت آموزشي وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي بعنوان قطب علمي كشور در زمينه ناباروري و توليد مثل و همچنين در سال 1380 بعنوان مركز تحقيقاتي نمونه در جشنواره پژوهشي رازي معرفي گرديد .