فرماندار يزد:

به گزارش روز سه شنبه  عزيز الله سيفي در حاشيه بازديد سرزده از نانوايي هاي سطح شهر يزد كه در معيت اعضاي كميسيون تعزيرات و ارد و نان شهرستان و جمعي از اصحاب رسانه انجام شد ، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده حمايت از نانوايي ها به عنوان سياست اصلي دولت گفت: ما به عنوان نماينده دولت در اين حوزه با همه توان از اين بخش حمايت مي كنيم و سعي مي كنيم تا مشكلات اين حوزه را بر طرف نماييم چرا كه مسئله نان يكي از دغدغه هاي اصلي مردم است .
وي افزود :بايد تلاش كنيم استانداردها را رعايت و از ارائه آرد نامرغوب به نانوايان پرهيز شود چرا كه عدم رعايت استانداردها مصرف كننده گان آرد را به سوي توليدكننده گان خارج از استان سوق مي دهد.
وي ادامه داد : آرد سبوس دار داراي بيشترين ارزش غذايي در بين ساير انواع آرد است لذا سه نانوايي كه با آرد سبوس دار در يزد نان مي پزد تا كنون افتتاح شده و تا پايان سال نيز تعداد ديگر آغاز بكار خواهد نمود .
سيفي افزود : مردم ما بايد بدانند حذف سبوس از آرد علاوه بر اينكه به ميزان بسيار زيادي از ارزش غذايي آرد مي كاهد، هزينه هاي بسيار زيادي را بخاطر ضرورت غني سازي آرد بر ما تحميل مي كند و اين در حاليست كه آرد غني شده هرگز ارزش آرد سبوس دار را ندارد و از اين رو به شهروندان عزيز و نانوايان توصيه مي كنم تا صرفا بخاطرسفيدي نان متقاضي آرد سفيد نباشند.
فرماندار يزد با اشاره به اينكه يكي از مهمترين ويژگي هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها كاهش ميزان ضايعات نان بوده ، گفت : كارخانه هاي توليد آرد نيز بايد تلاش كنند تا موجبات رضايتمندي نانوايان را از آرد توليدي خود فراهم سازند.
وي سلامت متصدي و كارگران نانوايي را متضمن سلامت جامعه دانست وگفت: پوشيدن روپوش، جلوگيري از حضور افراد متفرقه، داشتن قفسه، شير آب، روشويي، بالت كف انباري و ظاهر تميز نانوايي ها حداقل كارهايي است كه يك نانوايي بايد انجام دهد .
سيفي افزود : رضايت از روند بهبود وضعيت نانوايي ها در راستاي خدمت به مردم شهرستان است و بايد خدمت رساني به مردم با سرعت و بيشتر و بهتر از قبل انجام گيرد كه لازمه آن تلاش شبانه روزي مسئولين است و خوشبختانه با تعامل و همكاري خوبي كه بين اتحاديه نانوايان ، اعضاي كميسيون آردونان و اداره غله با مسئولان فرمانداري وجود دارد كيفيت نان در يزد روند رو به رشدي را داشته كه قابل تقدير است .
در اين بازديد دو محل از پنج نانوايي بازديد شده با پيشنهاد خبرنگاران انجام شد و از پنج نانوايي ،سه نانوايي مورد تقدير قرار گرفت ، يك نانوايي تذكر گرفت و يك نانوايي در منطقه قاسم اباد يزد به علت رعايت نكردن وزن مصوب خمير وعدم كيفيت مطلوب نان به كميسيون تعزيرات و آردو نان شهرستان يزد معرفي شد