معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری در این مراسم با گرامیداشت سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها افزود: یکی از مهمترین اهداف به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی ایجاد نظام شورایی در کشور بود و امروز بعد از گذشت 34 سال از صدور فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی از برای بازشناسی اهداف و نیات این فرمان است.

محمد علی طالبی با اشاره به اینکه روحیات تمرکز گرایانه، مسائل سالهای اولیه انقلاب ، جنگ تحمیلی باعث شد تا آغاز به کار شوراها به تعویق بیفتد اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت هفتم و تقویت حس مشارکت گرایانه دولت که ناشی از شعارها و برنامه های دولت  بود اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با رأی مردم انتخاب و آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه در بحث شوراها سه دیدگاه حداکثری ، میانه و حداقلی حاکم بوده است خاطر نشان کرد: نگاه حداکثری به این امر اعتقاد داشت که شوراها از ارکان مهم تصمیم گیری هستند که می توانند در مسائل مختلف اعم از اقتصادی ،‌سیاسی ،‌عمرانی ، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری و اجرایی سازد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: در مقطعی نیز دیدگاه حداقلی وجود داشت که این گروه از افراد عقیده داشتند که شوراها تنها وظیفه نظارتی داشته و تنها محدود به امور عمرانی می باشد.

طالبی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک دیدگاه میانه بر شوراهای اسلامی حاکم است اظهار داشت: این دیدگاه معتقد بر این است که شوراها نهادی هستند که می توانند در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ،‌عمرانی و ... مثمر ثمر بوده و با گذشت زمان و با توجه به عملکرد می توان دایره اختیارات و وظایف آنها را گسترده تر کرد.

محمد علی طالبی فلسفه وجودی شوراها را افزایش و ارتقاء مشارکت در جامعه دانست و تأکید بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی شوراها تنها نهاد اجتماعی هستند که همه ابعاد زندگی افراد جامعه را در برگرفته و زمینه حضور مردم در عرصه های مختلف را فراهم می کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گستردگی محیطی ، تصمیم گیری در سطح خرد تا کلان ، حضور بیش از 100 هزار عضو اصلی ، فراگیری قومی و مذهبی ، ارتقاء مشارکت بانوان و جوانان را از مهمترین ویژگی های شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد.

وی با بیان اینکه  انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی چهارم در یک روز توسط مردم را باید به فال نیک گرفت افزود: مجموعه مدیران دولتی در استان و شوراهای اسلامی باید با تعامل ،‌ همفکری در راستای بهبود و رفع مشکلات موجود گام بردارند.

طالبی در پایان افزایش اختیارات شوراها را منوط به عملکرد خوب این نهاد اجتماعی و تبدیل شدن به مطالبه عمومی در جامعه دانست و اظهار داشت: عملکرد خوب و شایسته شوراهای اسلامی شهر و روستا می تواند موجب رضایتمندی هر چه بیشتر مردم شود.

در این جلسه شاکری شمسی فرماندار یزد با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال 1359 مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی گفت: با توجه به فرمایشات به این نکته می رسیم که مردم در تعیین سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای دارند.

وی توجه به آرا و نظرات صاحبنظران و متخصصان را در انجام پروژه ها مهم و ضروری دانست و خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی باید با تشکیل اتاق های فکر و استفاده از خرد جمعی در جهت توسعه و آبادانی هر چه بیشتر شهر گام بردارند.