فرماندار يزد:

فعاليت ها و اقدامات سازمان هاي مردم نهاد در جامعه ماندگارتر است

فرماندار يزد گفت: سازمان هاي مردم نهاد می توانند با درك بهتر از شرايط موجود و احصاء نظرات و پيشنهادات مردم طرح هاي ماندگار و مؤثري را در جامعه اجرايي سازند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » در جلسه انتخابات پنجمين دوره تعيين نماينده تشكل هاي غير دولتي در هيئت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد با تبريك ثبت جهاني شهر يزد در يونسكو به عنوان یکی از پنج شهر جهانی اظهار داشت: اين مهم يكي از بهترين فرصت هايي كه نصيب هر كشوري نمي شود و اميدواريم بتوانيم با همكاري مردم از اين فرصت پيش آمده در راستاي اعتلاي ايران اسلامي به ويژه توسعه و پيشرفت يزد قدم ها مؤثري برداريم.

فرماندار يزد در ادامه به اهميت و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در دنياي امروز اشاره كرد و افزود: امروزه سمن ها به عنوان تشكل هايي كه بدون هيچ چشم داشتي در راستاي خدمت رساني به مردم درحوزه هاي مختلف فعاليت دارند ياري دهنده دولت ها و جزء جدايي ناپذير جامعه محسوب مي شوند.

وي برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و عموم مردم را از مهمترين وظايف سازمان هاي مردم نهاد برشمرد و تصريح كرد: سمن‌ها به عنوان یک پل ارتباطی دائم و شفاف، از یک سو مشکلات و نظرات مردم را به دولت منعکس می‌کنند، از سوی دیگر مردم را از ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها, محدودیت‌های و اقدامات دولت آگاه می‌سازند.

سالاري با بيان اينكه دولت تدبير و اميد در مدت فعاليت خود به دنبال افزايش كميت و كيفيت سازمان هاي مردم نهاد بوده است گفت: دولت نیازمند مشارکت و تلاش همه‌جانبه مردم به ويژه سمن ها است، درواقع هرچه مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف تسهیل‌تر شود قطعاً جامعه‌ای توانمندتر و پوياتر تشکیل می‌شود.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد مردمي بودن و استفاده از خرد جمعي را به عنوان دو شاخصه اصلي سازمان هاي مردم نهاد دانست و خاطرنشان كرد: سمن ها می توانند با درك بهتر از شرايط موجود و احصاء نظرات و پيشنهادات مردم طرح هاي ماندگار و مؤثري را در جامعه اجرايي سازند.

سالاري در بخشي ديگر از سخنان با اشاره به وظایف هیأت نظارت بر سمن ها گفت: در سال هاي گذشته نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد با هدف تعامل و حمايت بيشتر در راستاي ارتقاء سطح كيفيت فعاليت هاي آنان در حوزه كاري خود انجام شده كه اميدواريم اين روند در سال هاي آتي نيز با قوت ادامه داشته باشد.

فرماندار يزد در پايان ابراز داشت: توسعه اجتماعی و فرهنگی بدون حضور و مشارکت سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر نیست و نباید هیچگاه از ظرفیت های عظیم مردمی برای حل مشکلات غافل شویم.

شايان ذكر است در اين جلسه كه 23 مسئول تشكل هاي غير دولتي شهرستان يزد حضور داشتند پس از دو مرحله رأي گيري مخفي آقاي منصور كريمي زارچي با اكثريت مطلق آراء براي دو سال ديگر به عنوان نماينده سازمان هاي مردم نهاد در هيئت نظارت بر سمن هاي شهرستان يزد انتخاب گرديد.