در آستانه ماه مبارك سيفي فرماندار يزد در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي فرمانداري يزد  باتبريك اين ماه اعلام كرد تمهيدات لازم جهت تامين  نيازهاي  ضروري مردم درماه مبارك رمضان انديشيده  شده است

وي گفت باهمكاري سازمان جهاد كشاورزي – سازمان تعاون روستايي – سازمان بازرگاني وساير ادارات برنامه ريزي لازم صورت گرفته تامردم بدون هيچگونه دغدغه ايي بتوانند نيازهاي ضروري خود را  از قبيل مواد لبني ، ميوه وسبزيجات ، خرما وشيريني جات همچنين گوشت سفيد وقرمز تهيه نمايند.

فرماندار يزد افزود علاوه بر برپايي نمايشگاه ضيافت جهت تهيه اقلام ضروري توسط مردم ، برنامه هايي جهت نظارت برقيمتها وكنترل بازار پيش بيني شده است .

سيفي بااشاره به اينكه رمضان ماه خداست ومردم خداجو بايد درهمه ابعاد زندگي شرايط براي بهره برداري بهتر از اين ماه داشته باشند.

گفت باهماهنگي به عمل آمده بانيروهاي انتظامي ضمن اينكه روزه خواري در ملاء عام حرام شرعي است وكسانيكه مبادرت نمايند جرم مشهود بوده وقابل تعقيب است

افزود بيماري ومسافرت مجوز روزه خواري درانظار عمومي نيست ومتصديان هتلها رستورانهاي بين راهي مهمان پذپرها ، پايانه ها، فردوگاه راه آهن صرفا" براي مسافران بااخذ مجوز ورعايت شئون اسلامي وپوشش فضاي مربوط مي توانند فعاليت نمايند.

سيفي : همچنين بااشاره به اينكه درماه مباك رمضان ساعت كار وپخت نان واحدهاي نانوايي يزد تغيير خواهد كرد افزود، برخي از نانوايي ها بعد از افطار فعاليت خواهند كرد تانان تازه براي سحر مردم پخت شود. وبرخي نيز عصر پخت مي نماند تانان تازه افطار دراختيار مردم قرار داده  شود.

ساعت پخت نان نوبت صبح براي مسافران ومراكز درماني و… ميانگين ازساعت 10 صبح خواهد بود همچنين ساعت پخت نان درنوبت عصر ازساعت 15 تااذان مغرب خواهد بود.

رئيس كميسيون تعزيرات گندم وآرد ونان جهت جلوگيري از طولاني شدن صف نان در نزديكي افطار از مردم خواست نان خود را عصر تهيه نمايند تاهنگام افطار باازدحام جمعيت درمقابل نانوايي ها مواجه نگردد.

فرماندار يزد همچنين در راستاي فعاليتهاي فرهنگي در ماه مبارك رمضان افزود با هماهنگي دستگاههاي فرهنگي بويژه هيئت امناي مساجد در اكثر مساجد علاوه بر اقامه نماز در اول وقت شرعي برنامه ريزي جهت قرائت قرآن سخنراني و همچنين قرائت ادعيه و برگزاري مراسم ويژه در شبهاي قدر پيش بيني شده است