'عزيزالله سيفي' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از دستگاه قضايي مي خواهيم در اين زمينه صبر و حوصله نكند و با شدت با عوامل آن برخورد نمايد.
وي تصريح كرد: جريان فتنه اخير، ادامه فتنه گذشته عوامل داخلي است كه خواسته و يا ناخواسته و مستقيم و يا غيرمستقيم توسط عوامل بيگانه دنبال مي شود.
فرماندار يزد با ابراز تاسف از اقدام فتنه گران و آشوبگران در روز گذشته، با محكوم كردن آن گفت: مردم خواستار برخورد قوه قضاييه با آنها هستند و اين همه صبر دستگاه قضا را قابل قبول نمي دانند .
سيفي با تأكيد بر اينكه اغتشاشگران با حمايت استكبار در صدد سياه جلوه دادن وضعيت ايران اسلامي به عنوان الگوي كشورهاي انقلابي منطقه هستند ،اظهار داشت: انقلاب اسلامي با خون هزاران شهيد به پيروزي رسيد و استمرار پيدا كرد و نخواهيم گذاشت عده اي معلوم الحال با تحركاتي به اين انقلاب آسيب برسانند.
اين مقام مسئول اضافه كرد: تا آخرين قطره خون خود تحت رهبري هاي داهيانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي از نظام و انقلاب دفاع خواهيم نمود