فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی فرماندار باتفاق سالاری معاون سیاسی و اجتماعی و خوشنویس بخشدار زارچ  ضمن بازدید از سازمان بهزیستی استان یزد با جلیل عفتی مدیرکل جدید این سازمان دیدار کرد.

فرماندار یزد در این دیدار با بیان اینکه صبر ، حوصله و تکریم مددجویان یکی از وظایف عمده سازمان بهزیستی است افزود: می توان از طریق برقراری روابط عاطفی و انسانی با مدد جویان و معلولان ،آنها را در جهت احیاء و بهبود زندگی خود کمک نمود.

وی با اشاره به اینکه واگذاری برخی از وظایف بهزیستی به مردم می تواند نتایج خوبی را در بر داشته باشد اظهار داشت: سازمان بهزیستی می تواند با تقویت بخش های غیر دولتی ، سازمان های مردم نهاد و... و  واگذاری برخی از کارها در مسیر تحقق اهداف خود موفق تر باشد.

شاکری شمسی افزود: وجود سکونتگاههای غیر رسمی در شهر یزد مشکلاتی نظیر افزایش تکدی گری و ... را به همراه داشته است که ضرورت دارد سازمان بهزیستی با همکاری دیگر نهادها با برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن این مشکلات گام اساسی بردارد.

فرماندار یزد در پایان توجه ویژه بهزیستی استان را به مسائل و مشکلات مدد جویان شهرستان یزد را نیز خواستار شد.

در این دیدار جلیل عفتی مدیر کل جدید سازمان بهزیستی با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و کارشناس مهمترین سرمایه این سازمان محسوب می شود ابراز داشت: در این سازمان عرصه خدمات در حوزه های مختلف بسیار گسترده می باشد به نحوی که دوران قبل از تولد تا سالمندی را در بر می گیرد.