به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، جلسه با قرائت قرآن توسط يكي از دانش آموزان رتبه برتر قرائت قرآن آغاز گرديد سپس كليپ عملكرد سه ماهه اول سال 1390 آموزش و پرورش نواحي يك و دو پخش گرديد .

سيفي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد اوقات فراغت دانش آموزان را در دوران تابستان مهم ارزيابي كرد و در مورد رفع مشكلات كانونهاي فرهنگي و تربيتي و سالن هاي ورزشي تاكيد نمود.

وي همچنين افزود : با توجه به ساخت مجتمع هاي مسكوني مسكن مهر و نياز آن در مورد ساخت مجتمع هاي آموزشي در آن محدوده تدبيري انديشيده شود تا در آينده با مشكل كمبود فضاي آموزشي مواجه نشويم .

امين الرعايا دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان مصوبات جلسه قبل شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد را قرائت نمود .

معاونين پرورشي و تربيت بدني نواحي يك و دو آموزش و پرورش گزارش كار كانونهاي فرهنگي و تربيتي و سالن هاي ورزشي را در اوقات فراغت تابستان ارائه نمودند و به بيان مسائل و مشكلات آنان پرداختند .

 

امين الرعايا مدير آموزش و پرورش ناحيه دو و بابايي مدير آموزش و پرورش ناحيه يك گزارشي پيرامون كمبود زمين جهت احداث فضاي آموزشي ارائه نمودند .

مدير كل آموزش و پرورش استان در اين جلسه گفت : آموزش و پرورش اعتباري جهت خريد زمين براي احداث فضاي آموزشي ندارد و ساخت زمين هاي آموزشي توسط خيرين مدرسه ساز صورت مي گيرد .

احسان رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز درباره ساخت زمين هاي آموزشي توسط خيرين مدرسه ساز گزارشي ارائه نمود .

محمدي مدير كل نوسازي مدارس استان و اسلامي رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان يزد  در مورد ساخت زمين هاي آموزشي در محدوده مسكن مهر بحث و تبادل نظر نمودند .

در اين جلسه همچنين دبير شورا ي آموزش و پرورش نرخهاي پيشنهادي كلاس هاي فوق برنامه در فصل تابستان را ارائه نمود و بررسي آن صورت گرفت.

در پايان تحليل و جمع بندي فرآيند جلسه و ارائه مصوبات و بيان ديدگاهها توسط سيفي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد انجام شد و به دليل كسب رتبه دوم در كشور در سال 89-88 توسط فرماندار و  رحيمي نژاد مدير كل آموزش و پرورش استان يزد از اعضاي شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با اهدا لوح تقدير تشكرو قدرداني شد.