جلسه كميته ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي شهرستان يزد درمحل دفتر فرماندار يزد باتلاوت آيات چند از كلام ا... مجيد آغاز شد. سپس  عزيز الله سيفي فرماندار ورئيس كميته شهرستان ضمن خير مقدم به مدعوين وتشكر از حضورآنها درجلسه وعرض تبريك به مناسب هفته وحدت وميلاد پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) وهمچنين ضمن تشكر از مردم شهرستان جهت حضور باشكوه در راهپيمائي 22 بهمن ومحكوم نمودن حادثه 25 بهمن در تهران خواستار پيگيري وبرخورد باعوامل اين جريان ازطريق دستگاه قضائي شدند.

فرماندار يزد گفت : درخصوص بحث ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي چون درسال گذشته نشان داده شده است كه يزد مقصد گردشگران شده است وظرفيت گردشگري استان يزدظرفيت بالائي است وطبق آمار در نوروز سال 1389 بيش از يك ميليون نفر در شهر يزد اسكان داده
شده اند ،خواستار ارائه بهترين نحوه خدمات ومهمانوازي از گردشگران ازسوي دستگاهها وادارات مربوطه شدند تامسافرين باخاطر خوبي يزد را ترك نمايند.

در ادامه حاضرين درجلسه به بيان پيشنهادات وديدگاههاي دستگاه متبوع خود پرداختند ونيز آمادگي كامل خود را درخدمت رساني اعلام نمودند