56

جلسه شورای مسکن شهرستان یزد برگزار شد

به گزارش  روابط عمومی فرماندار یزد ، در ابتدای این جلسه "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد ضمن قدردانی از زحمات مجریان و متولیان مربوط به طرح های اقدام ملی بر اجرای هر چه سریعتر پروژه ها تاکید کردودرادامه هر یک از پروژهای در دست اقدام توسط کارگزارهای مربوطه تشریح و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مصوباتی بشرح ذیل اتخاذ گردید .
مقرر گردید کارگزاران پروژه هاو اداره راه و شهرسازی هرچه سریعتر نسبت به تهیه برنامه زمان بندی عملیات اجرایی مربوط به هریک از پروژه ها جهت ارائه در جلسه آتی شورای مسکن شهرستان اقدام لازم بعمل آورند.
مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع بررسی چگونگی روند اجرایی پروژه فاطمیه در جلسهآتی علاوه بر دعوت از نمایندگان آموزش و پرورش شهرستان جلسه شورای مسکن در محل این پروژه برگزار گردد.
مقرر گردید توسط کارگزار پروژه فاطمیه در اسرع وقت گزارشی از چگونگی تهیه ٣ طرح و نقشه های مورد نیاز برای اجرای هر چه سریعتر محوطه سازی ارایه گردد.
با توجه به عدم اجرای شبکه مخابرات پروژه ٤٠ واحدی نواب، مقرر گردید در اسرع وقت اقدام لازم جهت اخذ مجوز حفاری توسط کارگزار مربوطه انجام گردد.
مقرر گردید در خصوص پروژه شاهدیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان یزد در اسرع وقت موضوع تامین برق پروژه و نصب تاور کراین را پیگیری کند .
مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع مدیریت زمان و کاهش هزینه های اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، کارگزاران در اسرع وقت نسبت به تامین برق دائم و اصلی به جای برق موقت برای تمامی پروژه ها مشابه پروژه های آزاد شهر اقدام لازم بعمل آورند.
مقرر گردید ضمن دعوت از شهرداران مناطق ٢و ٤ درجلسه آتی شورای مسکن با توجه به اهمیت موضوع اخذ پروانه های ساختمانی و نظارت بر پروژه های طرح اقدام ملی این مهم در اسرع وقت توسط کارگزاران و شهرداری ها پیگیری و نتیجه آخرین اقدامات صورت گرفته را به فرمانداری اعلام نمایند. "در خصوص پروژه مسجد ١٢ امام آزاد شهر مقرر گردید در اسرع وقت توسط نمایندهکارگزار مدارک لازم به شهرداری منطقه ٤ جهت تعیین تکلیف برای صدور پروانه های ساختمانی انجام شود.
مقرر گردید در خصوص بررسی روند اجرایی پروژه خلف باغ در جلسه آتی شورای مسکن شهرستان از نماینده محترم دادگستری دعوت بعمل آید.

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

0 Comments

اخبار مرتبط

There are no results.