261

جلسه تنظیم بازار شهرستان یزد با دستور کار بررسی افزایش نرخ میوه برگزارشد

جلسه تنظیم بازار شهرستان یزد با دستور کار بررسی افزایش نرخ میوه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد ، در این جلسه گرانی در بازار میوه را نتیجه  زیاده خواهی و بی انصافی برخی سود جویان و کمبود نظارت عنوان کرد.

وی درادامه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود ونوسانات قیمت بازار باید درتهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم  دقت بیشتری توسط دستگاهای ذیربط صورت پذیرد .

سید محمد رستگاری فرماندار یزد در این جلسه با تأکید برتشدید نظارت وبازرسی های دقیق بر بازار میوه و رصد قیمت ها به صورت مستمر اظهارداشت: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت میوه توسط برخی افراد فرصت طلب  باید کنترل و نظارت مستمر بر قیمت ها وجود داشته باشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

در ادامه، این جلسه، مدعوین توضیحاتی  از وضعیت  بازارمیوه وقیمت آن ارائه نمودند که پس از بحث وتبادل نظر درپایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

0 Comments

اخبار مرتبط

There are no results.