به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، صبح امروز مورخ 25/08/1388 در محل دفتر فرماندار يزد جلسه كارگروه زنان و خانواده شهرستان با حضور مشاور و مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري تشكيل گرديد. در اين جلسه، در خصوص طرح توانمند سازي بانوان و تحكيم خانواده و بررسي مسائل و مشكلات اين قشر بحث و تبادل نظر شد و اعضاي كارگروه، مشخص گرديد و مقرر شد جلسات به صورت منظم و هفتگي برگزار و مسائل پيگيري شود.