در اين نشست رئيس تربيت بدني و رئيس هيئت تنيس روي ميز شهرستان گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در شهرستان ارائه و بعضي از مشكلات و نيازهاي هيئت را مطرح نمودند.

فرماندار ضمن تشكر از فعاليتهاي انجام گرفته در هيئت شهرستان افزود با توجه به ظرفيتهاي بالاي استان و شهرستان در اين زمينه بايد همه ي مسئولان ذيربط تمام تلاش و امكانات را به كار گيرند تا استان و شهرستان به جايگاه واقعي خود در سطح كشور برسد

در پايان رئيس هيئت تنيس روي ميز استان جهت حل بعضي از درخواستها قول مساعد داد .