به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی فرماندار به اتفاق سالاری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری از مرکز بهداشت شهرستان بازدید کرد.

محمود شاکری شمسی در این بازدید با بیان اینکه ارتقاء سلامت از شاخص های توسعه یافتگی هر  جامعه است اظهار داشت: همه دستگاههای ذیربط باید با هماهنگی و همکاری زمینه ارتقاء شاخصهای بهداشتی و سلامت را به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه پایدار فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی در خصوص چگونگی مقابله با بیمارهای مختلف گفت: در بحث بهداشت باید پیشگیری و آموزش در دستورکار قرار گیرد.

فرماندار با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از نقاط مختلف شهر با هدف رفع مشکلات بهداشتی افزود: در چند ماه اخیر بازدید های مختلف و خوبی با حضور مسئولین مرتبط با حوزه بهداشت از سطح شهر صورت پذیرفته که با توجه به پیگیری های صورت گرفته نتایج خوبی را نیز در بر داشته است.

رئیس شورای بهداشت شهرستان یزد با اعلام اینکه بحث بهداشت و محیط زیست سالم یکی از اولویتهای کاری فرمانداری است ابراز امیدواری کرد ضرورت دارد با برقراری تعامل بین بخشی ، برنامه ریزی و تدبیر در جهت رفع مشکلات بهداشتی گام برداریم.

در این دیدار دکتر ابوالحسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد گزارشی از وظایف و مسئولیتهای این مرکز ارائه کرد.