فرماندار يزد از شهرداري حميديا بازديد و در جلسه اي با شهردار واعضاي شوراي شهر حميديا  گفتگو كرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:صبح امروز جلسه اي باحضور"سيد  محمدرستگاری "فرماندار يزد،محمد جواد آقایی معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداري ،شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا در محل شهرداری حمیدیا برگزار گردید.

در این جلسه محمدمرزبان ، شهردار حمیدیا ضمن معرفی شهر حمیدیا و همچنین پروژه های در دست اقدام گزارشی از برنامه های شهرداری برای سال آینده ارائه کرد.

در ادامه سيد حبيب دشتي رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا نیز با اشاره به پروژه های مشترک این شهرداری با شهرداری یزد خواستار هماهنگی و همکاری در اجرای سریعتر این پروژه ها شد.

سپس رستگاري  ضمن ایراد سخنانی قول مساعد جهت پیگیری مسائل مطرح شده در جلسه را داد.

در پایان فرمانداريزدضمن حضوردر واحدهای مختلف شهرداری با پرسنل این شهرداری آشنا و از پروژه احداث ورودي بوستان ناجي بازديد كرد .


IMG_6245-1.jpg IMG_6251-1.jpg IMG_6252.jpg IMG_6266-2.jpg IMG_6276-2.jpg IMG_6287-1.jpg IMG_6292-1.jpg IMG_6301.jpg IMG_6307.jpg IMG_6308.jpg
Yes