فرماندار يزد به اتفاق معاونين فرمانداري از اماكن مختلف يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،"سيد محمد رستگاري"فرمانداريزدبه اتفاق«محمد علي جعفري »معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي،« مهدي حاج حيدري »معاون برنامه ريزي و توسعه و «محسن دهقان» رييس فني و امور عمراني فرمانداري يزد از اماكن مختلف شهرستان (محل خريد و فروش ضايعات،كمپ ترك اعتيادو...)بازديد كرد

در پايان اين بازديد فرماندار يزدخواستار همدلي و همراهي سازمانها براي رسيدگي و سازماندهي بيشتر اين اماكن شد .


photo_2019-04-13_11-23-20.jpg photo_2019-04-13_11-23-09.jpg photo_2019-04-13_11-22-53.jpg photo_2019-04-13_11-22-43.jpg photo_2019-04-13_11-22-38.jpg photo_2019-04-13_11-22-35.jpg photo_2019-04-13_11-22-22.jpg photo_2019-04-13_11-22-19.jpg photo_2019-04-13_11-21-59.jpg
Yes