به گزارش روابط عمومي فرمانداري، آقايان عظيمي نيا ـ فرماندار محترم شهرستان يزد ـ و اولياء ـ نماينده محترم مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي ـ ، در روز 4 شنبه مورخ 04/09/1388، به اتفاق تني چند از مسئولين ادارات شهرستان، به صورت سر زده، از روستاهاي بخش مركزي، بازديد و با اعضاي شورا و دهياران روستاها در خصوص رفع مشكلات مختلف روستاهاي اين بخش اعم از گاز رساني، جاده سازي، اجراي طرح هاي عمراني، بهسازي آثار باستاني و تاريخي جلساتي را در هر روستا تشكيل و تصميمات لازم را اخذ نمودند.