فرماندار يزد در نشست فرماندهان پايگاههاي بسيج ادارات گفت:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه بسيجي فردي است كه براي رضاي خدا تلاش مي كند اظهار داشت اگر كسي را با كار خود خشنود كنيد و يا مشكلش را حل كنيد يك كار بسيجي كرده ايد.

وي در ادامه به ويژگيهاي بسيجيان اشاره و مهم ترين و بارزترين خصوصيات آنها را پشتيباني از ولايت مطلقه فقيه به عنوان مهمترين اصل نظام اسلامي و ميراث گرانبهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي ، امانتداري و درستكاري، محافظت از بيت المال، آمادگي مقابله با تهديدات نرم ، امربه معروف و نهي از منكر و ... برشمرد و از همه بسيجيان خواست تا روحيه بسيجي را حفظ كنند.

در ادامه اين جلسه سيفي ضمن تقدير و تشكر از كليه فرمانده هان و مسئولين پايگاههاي مقاومت 2 بسيج ادارات از آنها خواست خدمت رساني به مردم را سرلوحه كار خود قراردهند.

 در پايان فرزاد فرمانده حوزه مقاومت 2 بسيج شهداء ادارات ضمن تشريح اقدامات انجام شده به بيان  برنامه هاي آتي حوزه پرداخت و از همه فرماندهان پايگاههاي بسيج ادارات خواست همانند گذشته فعاليتهاي سياسي، فرهنگي ، اجتماعي خود با جديت انجام دهند.