بسمه تعالی
در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمایشات مقام معظم رهبری،اولین جلسه توجیهی آموزشی اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها در محل بخشداری زارچ برگزار شد.در این جلسه که با حضور خوشنویس بخشدار زارچ و سایر مسئولین مرتبط برگزار شد بر ایجاد بستر لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها تاکید شد.اطلاع رسانی دقیق ادارات بخش از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و همچنین آمادگی کلیه مراکز ثبت نام متقاضیان در ایام تعطیل و نظارت مستمر بخشداری زارچ بر نحوه عملکرد ادارات، بخش دیگری از مصوبات این جلسه بود.
والسلام