بخشدار زارچ:

در اين جلسه كه با حضور مديران و نمايندگان ادارات بخش زارچ در محل بخشداري برگزار شد ابوالفضل خوشنويس بخشدار ضمن تبريك هفته وحدت بر دقت و جديت در برگزاري مراسم ايام ا... دهه فجر تأكيد نمود.

بخشدار زارچ در ادامه با بيان اينكه دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي با به چالش كشيدن شرايط اقتصادي و گسترش بحث هاي تفرقه انگيز همچون انتخابات آزاد خواهان دلسردي مردم از نظام و انقلاب هستند خاطر نشان كرد : بايد با اطلاع رساني به موقع و مناسب خدمات صورت گرته توسط نظام و انقلاب در طول اين سي وسه سال را براي عموم مردم تشريح كرد.

خوشنويس با تأكيد به اينكه انقلاب اسلامي ايران در حالي كه كشور را از نياز مطلق به غرب به استقلال و خودكفايي قابل قبولي رسانده است افزود: امروز انقلاب اسلامي ايران به عنوان الگوي مناسب براي مردم كشورهاي آزاده جهان تبديل شده است و تمام دشمنان ايران و اسلام دست در دست همه داده اند تا اين نظام را تضعيف نمايند.

وي گفت: وابستگي ، بي ديني و بي اعتقادي را به همراه دارد و استقلال بزرگترين هديه انقلاب به مردم است.

بخشدار از مسئولين زارچ خواست تا با تبيين پيشرفتهاي جمهوري اسلامي مردم را براي شركت هر چه باشكوهتر در مراسم ايام ا... دهه فجر و راهپيمايي 22 بهمن آماده و دلگرم نمايند.

در اين جلسه آقايان ابراهيمي و عزيزي به ترتيب به عنوان مسئول و دبير شوراي گراميداشت ايام ا... دهه فجر بخش زارچ معرفي شدند.