فرماندار يزد اعلام كرد:

اعلام نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در دوم ارديبهشت ماه

فرماندار يزد گفت: پس از بررسي صلاحيت در هيأت هاي اجرايي و نظارت نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر دوم ارديبهشت ماه به داوطلبان ابلاغ مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » در مصاحبه با راديو يزد با گراميداشت 20 فروردين ماه روز ملي فناوري هسته اي اظهار داشت: براساس ماده 45 قانون انتخابات دستور شروع انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 25 اسفندماه 95 توسط وزير محترم كشور صادرو بعد از آن در مهلت قانوني هيأت هاي اجرايي تشكيل و فرايند ثبت نام از داوطلبان آغاز شد.

فرماندار يزد با بيان اينكه مهلت ده روز استعلام از مراجع چهارگانه نيز به پايان رسيده است افزود: در حال حاضر به استناد ماده 47 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر روند بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت هاي اجرايي در حال انجام است و اين مرحله تا 23 فروردين ماه ادامه خواهد شد.

وي اضافه كرد: بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت نظارت شهرستان نيز از 25 فروردين ماه آغاز و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد تصريح كرد: در تاريخ دوم ارديبهشت ماه و براساس ماده 53 آئين نامه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مراتب تأييد و يا رد صلاحيت داوطلبان پس از دريافت نظر هيأت نظارت شهرستان توسط فرمانداري صورت مي گيرد و داوطلبان رد صلاحيت شده در هيأت اجرايي و نظارت مي توانند ظرف مدت 4 روز مراتب اعتراض خود به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

سالاري خاطرنشان كرد: اسامي نهايي داوطلبان انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صورت رسمي در تاريخ 18 ارديبهشت ماه اعلام مي شود و تبليغات از 21 الي 27 ارديبهشت ماه انجام مي شود.

فرماندار يزد در بخشي ديگر از مطالب خود با اعلام اينكه 22 فروردين ماه به صورت رسمي فرآيندهاي مربوط به انتتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري نيز آغاز مي شود گفت: بعد از صدور دستور شروع توسط وزير محترم كشور فرمانداران و بخشداران ظرف مدت سه روز مكلف هستند تا هيأت اجرايي مربوط به اين انتخابات را تشكيل دهند.

سالاري افزود: پس از انجام فرآيند هاي مربوط به ثبت نام و بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي، اسامي نهايي داوطلبان در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه توسط وزارت كشور انتشار و تبليغات از روز هشتم ارديبهشت ماه آغاز و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.