اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور

 
 

اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور

ستاد انتخابات كشور اولين اطلاعيه در خصوص داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، اولين اطلاعيه ستاد انتخابات كشور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:
به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال و عنايات حضرت ولي عصر (عج) انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 12/12/ 1390 برگزار مي شود و زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي از تاريخ 3 /10/ 1390 به مدت يك هفته تعيين گرديده است .
در اجراي تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مراتب زير اعلام مي گردد: با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي .
2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي .
3- مشاورين معاونين رئيس جمهور .
4- رؤساي دفاتر سران سه قوه .
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
6- معاونين و مشاورين وزرا .
7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا .
8- اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات .
9- رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي .
10- رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي .
11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
12- رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي .
13- رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي .
14- رؤسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور .
15- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
16- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي .
17- استانداران .
18- معاونين و مشاورين استانداران .
19- فرمانداران .
20- بخشداران .
21- شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري .
22- رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي .
23- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي .
24-اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها .
25- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد .
26- رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي .
27- رؤسا و سرپرستان بنيادهاي ( مستضعفان ، شهيد ، ١٥ خرداد ، مسكن ) ، كميته امداد امام خميني(ره) ، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ، معاونين و مشاورين آنان .
28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات .

ب اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
1- ائمه جمعه دائمي .
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها .
3- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان .
4- مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان .
5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانه اي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان .
6- رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
7- اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان .
8- سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان .
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان .
10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .

ج اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود .
به موجب تبصره يك اين ماده كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي « الف وب » مشمول اين ماده مي باشند كه تشخيص همطرازي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي باشد.
براساس تبصره 2 ماده 29 كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد .
همچنين كليه اشخاصي كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بوده و مشمول موضوع اين ماده و تبصره 5 آن مي باشند، مي بايست بر اساس تبصره 3 ماده فوق از تاريخ 3/ 3/ 1390 حداكثر به مدت يك ماه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي « الف و ب » ماده 29 را از مراجع مربوطه دريافت نمايند.
مطابق تبصره 4 ، جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد .
در پايان يادآور مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام مي بايست گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده را كه در تاريخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمايند و قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.
ستاد انتخابات كشور