مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد خبر داد:

آغاز دوره هاي آموزشي ويژه عوامل اجرايي انتخابات

مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد از آغاز دوره هاي آموزشي ويژه عوامل اجرايي انتخابات در شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " عليرضا جلالي " در حاشيه اولين جلسه آموزشي اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي شهرستان يزد گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته نزديك به پنج هزار نفر از نمايندگان فرماندار،‌اعضاي شعب و كاربران رايانه، عوامل بازرسي و محافظين شعب به صورت جداگانه طي 15 دوره، آموزشهاي لازم را در زمينه آشنايي با آخرين قوانين و دستور العمل هاي مربوط به انتخابات فرا خواهند گرفت.
مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد با اشاره به برگزاري همزمان دو انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا در 29 ارديبهشت ماه سال جاري تصريح كرد: حضور كليه عوامل اجرايي در اين دورها الزامي است و عدم حضور افراد به منزله انصراف مي باشد.
وي تصريح كرد: آموزش به عنوان رکن اساسی برگزاری انتخابات می باشد که دراین دوره به این امر به صورت ویژه پرداخته شده است تا تمامی مجریان و دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات با شرکت در دوره آموزشی بتوانند در مسیر برگزاری انتخابات قانونمند و دقیق سهیم باشند.
" جلالي " در پايان خاطرنشان كرد: در دوره های آموزشی كه براي مجريان انتخابات برگزار مي شود كليه قوانین دقیق ارائه خواهد شد تا در روز اخذ رأی بدون کمترین مشکل و شائبه ای روند انتخابات اجرا شود.