جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد برگزار شد

این نشست با هدف بررسی درخواست تاسیس تعداد 2 سازمان مردم نهاد و تمدید مجوز چهار تقاضا تشکیل شده بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه شورای توسعه و حمایت تشکل های مردم نهاد به ریاست ابوالفضل اکبری معاون سیاسی،امنیتی، اجتماعی فرماندار یزد و با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، نماینده شورای اسلامی شهرستان و سایر اعضا در محل فرمانداری یزد برگزار شد.

ابوالفضل اکبری در این نشست ضمن خیر مقدم به اعضا و تبریک اعیاد شعبانیه از عملکرد یکساله سمن های شهرستان تقدیر و تشکر نمود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت تشکل ها و مشارکت اجتماعی منشا اثرات خیر و ایجاد نگرش مثبت در جامعه خواهد شد افزود: اقدامات تمامی سمن ها و تشکل ها باید زیر نظر مراجع قانونی صورت گیرد.

گفتنی است این نشست با هدف بررسی درخواست تاسیس تعداد 2 سازمان مردم نهاد و تمدید مجوز چهار تقاضا تشکیل شده بود.