بازدید سرزده معاون فرماندار از نانوایی ها

احمدیان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد به منظور بررسی دقیق مسائل بهداشتی ، کم فروشی و کیفیت نان، بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهریزدبازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "علی احمدیان"  معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد به همراه بازرسین اداره صنعت ، معدن و تجارت و نمایندگان شبکه بهداشت شهرستان، بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر یزد بازدید نمودند.
 در جریان این بازدید ها همچنین  کمیت، رعایت بهداشت فردی کارگران، نوع برخورد فروشندگان با مردم، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع نان در محل مورد بررسی قرار گرفت.
علی احمدیان معاون  فرمانداریزد در این بازدید بر ارتقای سطح کنترل و نظارت دستگاه های متولی بر توزیع و پخت نان با کیفیت در نانوایی های این شهرستان از سوی دستگاه های ذیربط تاکید کرد و گفت :اين بازديدها بمنظور نظارت و  بالا بردن سطح کيفيت نان به صورت روزانه و هفتگی انجام می شود.
وی با بیان اینکه تمام نانوایی های شهرستان مکلف هستند نکات بهداشتی و پخت صحیح نان را رعایت کنند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این صنف در سطح شهرستان و لزوم رضایت مندی شهروندان از نحوه فعالیت نانوایان، تذکرات لازم به برخی نانوایی ها داده شد و نانوایی هایی که کم فروشی می کنند برخورد قانونی لازم انجام  خواهد شد.