فرماندار يزد:

“عزيزا... سيفي” در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه يزد،با بيان اينكه شهرستان يزد از آثار خشكسالي سال‌هاي گذشته تاكنون بي نصيب نبوده است، گفت: با توجه به كم آبي ناشي از خشكسالي، مشكلات زيادي براي كشاورزان و دامداران شهرستان ايجاد شده است.

وي اعلام كرد: تعداد زيادي از قنوات و چاه‌هاي شهرستان خشك شده و يا سطح آب آنها به شدت كاهش يافته و با كاهش آبدهي مواجه شده است.

فرماندار يزد افزود:‌ اگر آب انتقالي نبود، امكان زندگي نيز وجود نداشت هر چند آب روستاهاي حومه شهر يزد از چاه تامين مي‌شود اما آب چاه‌ها نيز ديگر براي آشاميدن مناسب نيست.