عزیزالله سیفی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومي فرمانداي يزد در ارتباط با خانوارهایی که با وجود ثبت نام مجدد در پایگاه اطلاعات مرکز آمار همچنان اطلاعات هویتی آنها در سامانه شناخته نمی‌شود و امکان ثبت شماره حساب در این سامانه را ندارند اظهار داشت: این خانوارها باید ضمن در دست داشتن مدارک هویتی و برگه کوچک کد رهگیری به فرمانداری شهرستان خود مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

وی در ادامه متذکر شد: فرم‌های مزبور جهت راستی آزمایی صحت ادعا، توسط مرکز آمار ایران مورد بررسی واقع خواهد شد و اطلاعات مربوطه در صورت تایید توسط مرکز آمار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال مي‌شود تا یارانه واریز شده مراحل قبلی واریز شود.

وی در خصوص خانوارهایی که سرپرست آنها به دلایل اعتیاد، زندانی بودن، محجوریت یا سفاهت و يا متواري بودن صلاحیت یا امکان دریافت یارانه نقدی خانوار را ندارد عنوان نمود: جهت تغییر سرپرست به همسر خانوار باید ضمن داشتن اسناد و مدارکی که در دستورالعمل ماده 9 آئین نامه ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها به آن اشاره شده جهت تکمیل فرم تغییر سرپرست به فرمانداری شهرستان خود مراجعه نمایند.

وی افزود: فرمانداری‌ها نیز به ترتیبی که در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده 9 آئین نامه ماده 7 قانون ذکر شده، اشاره شده است مراحل تغییر سرپرست خانوار را انجام می‌دهند ضمن این که سرپرست جدید خانوار از پايان همان ماه باید با مراجعه به سامانه نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود صحبت دریافت یارانه از مراحل بعدی اقدام نماید.

وی یادآور شد: مبلغ یارانه‌ای که در مراحل قبلی به حساب سرپرست اصلی خانوار واریز شده قطعیت یافته و دیگر به حساب سرپرست جدید مسترد نخواهد شد.

وی حوزه وظایف کمیسیون استانی ماده 10 را رسیدگی به اعتراض اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد شده و یا ملزم به استرداد آن هستند بیان نمود و گفت: وظایف مشروح در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده 9 آئین نامه 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملا متمایز از وظایف کمیسیون استانی ماده 10 است.

سیفی در ارتباط با زنانی که طلاق گرفته‌اند در حالي كه در خانواده همسرشان ثبت نام شده‌اند و یارانه آنها به حساب زوج واریز شده ابراز نمود: استانداری از طریق آي.پي که مرکز آمار ایران در اختیار آنها قرار داده می‌توانند وارد سامانه شده و مشکل را رفع نمایند و سپس زوجه مي‌تواند از بيستم همان ماه ضمن مراجعه به سامانه نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود اقدام نماید.

وی ادامه داد: پس از انجام مراحل فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌ای را که پس از تاریخ ثبت رسمی طلاق به طور اشتباه به حساب زوج واریز شده در مرحله‌ی بعد از آن خانوار کسر و به حساب زوجه واریز خواهد کرد.

فرماندار یزد خاطرنشان نمود: خانوارهایی که سرپرست آنها فوت شده لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات خانوار در سامانه مرکز آمار اقدام نمایند و سپس از بيستم همان ماه مادر یا عضو دیگری از خانوار حساب جدیدی را افتتاح و در سامانه ثبت نماید.

وی افزود: کلیه بانک ها موظفند در صورت مسدود بودن مبلغ یارانه اینگونه خانوارها در حساب متوفی بلافاصله پس از ثبت حساب جدید در سامانه، مبلغ مزبور را از حساب متوفی به حساب سرپرست جدی منتقل نمایند.

سیفی تصریح نمود: افرادی که حساب اعلام شده آنها به سامانه مسدود یا راکد مانده و امکان برداشت یارانه واریزی را ندارند باید با مراجعه به بانک مربوطه از طریق شبکه اي.بانك مشکل حساب را برطرف کنند و در صورت عدم رفع مشکل نسبت به ثبت حساب دیگری در سامانه از همان طریق اقدام نمایند.

وی همچنین در رابطه با افرادی که به هر دلیل می‌خواهند حساب تایید شده خود را در سایت تغییر دهند گفت: این افراد با مراجعه به بانک باید با استفاد از شبکه اي.بانك نسبت به رد حسابشان در سامانه اقدام نمایند و با استفاده از همان شبکه یکی دیگر از حساب های خود را در سامانه ثبت کرده و رسید دریافت نمایند.

فرماندار در پایان بیان نمود: افرادی که حساب یارانه آنها به طور اشتباه به نام افراد دیگری در سامانه ثبت شده و یارانه آنها به همان حساب واریز شده باید با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و شماره حسابی که جهت دریافت یارانه به سامانه معرفی کرده بودند به بانک خود مراجعه و از بانک بخواهند از طریق شبکه‌ي اي.بانك حساب اشتباه را از سامانه حذف و حساب صاحب اصلی را در سامانه درجه و تایید نماید.

وی در ادامه گفت: پس از انجام اقدام فوق، یارانه افراد مزبور از حساب اشتباه مسترد و به حساب صاحب اصلی آن واریز خواهد شد.