معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار يزد:

نظارت و كنترل مستمر بر كيفيت پخت نان ضروري است

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار يزد با بيان اينكه دولت اعتبار قابل توجهي را جهت خريد و يارانه گندم و آرد اختصاص مي دهد گفت: بازرسان بايد به صورت مستمر بر كيفيت پخت نان واحدهاي خبازي نظارت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، صبح امروز دوشنبه دهم مهرماه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري به همراه رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري، نمايندگان صنعت، معدن و تجارت، مركز بهداشت و اتحاديه صنف نانوايان شهرستان به صورت سرزده از تعدادي از واحدهاي نانوايي سطح شهر بازديد نمود.

« مهدي حاج حيدري »  در حاشيه اين بازديد با بيان اينكه اكثريت مردم جامعه از نان استفاده مي كنند اظهار داشت: پخت نان با كيفيت از مهمترين حقوق شهروندان است كه همه بايد در راستاي احترام به اين حق تمام تلاش خود را به كار بنديم.

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار يزد با انتقاد از برخي تخلفاتي كه در حوزه آرد و نان صورت مي گيرد تصريح كرد: مي بايست مباحث مربوط به ارتقاي کيفيت و نيز رعايت استانداردهاي مورد نظر از جمله وزن قانوني نان، خمير، چانه، عدم استفاده از جوش شيرين و ساير افزودني‌هاي غيرمجاز، رعايت موازين بهداشتي، ساعت كاري و نرخ را مدنظر قرار خواهند داد.

وي با تأكيد به اينكه نظارت بر نانوايي هاي به صورت مستمر موجب افزايش كيفيت پخت نان مي شود خاطرنشان كرد: با مصوبه كارگروه آرد و نان شهرستان تيم بازرسي با حضور نمايندگان مراجع ذيربط  تشكيل و براساس فرمت و شاخصهاي مورد نظر به صورت روزانه از نانوايي هاي سطح شهرستان بازديد بعمل مي آيد.

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي همچنين اظهار داشت: درجريان بازديدهاي صورت گرفته ساعت و زمان پخت نانوايي ها،‌وزن ،‌ قيمت،‌ كيفيت نان ، وضعيت بهداشتي و ... مورد نظارت و توجه قرار مي گيرد.

حاج حيدري در پايان همچنين به كارگيري سياست تشويقي را در راستاي ارتقاء سطح بهره وري كار نانوايان لازم و ضروري دانست و خاطرنشان ساخت: اتحاديه صنف نانوايان بايد با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط از نانواياني كه نان با كيفيت توليد مي كنند از طريق مختلف تشويق نمايد.

لازم بذكر است در اين بازديد تخلفاتي همچون عدم رعايت بهداشت، ساعت كاري، كمبود وزن چانه خمير و ... مشاهده شد كه مقرر شد با واحدهاي متخلف برخورد قانوني صورت پذيرد.