به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در روز گذشته فرماندار يزد به اتفاق معاون اداره كل تربيت بدني  و تعدادي از مسئولين محلي زارچ در جلسه شوراي اسلامي شهر زارچ شركت نمود . در اين جلسه فرماندار پس از استماع مسائل و مشكلات بخش ورزش و تربيت بدني زارچ اعلام نمود بخش زارچ داراي جوانان علاقمند و مستعد به ورزش بوده و اين بخش داراي پتانسيل هاي ويژه اي در بخش ورزش شهرستان مي باشد .وي با اشاره به مشكلات مطرح شده در بحث ورزش زارچ قول تامين اعتبار تكميل يك باب سالن ورزشي را داد و همچنين مقرر شد از سوي اداره كل تربيت بدني اعتبار براي تكميل و  افتتاح زور خانه زارچ اختصاص يابد .

در ابتداي  اين جلسه رياست شوراي اسلامي شهر زارچ و تنب چند از مسئولين محلي مشكلات ورزش بخش را بيان نمودند.